Denne kampanjen er nå slutt. For å bli fadder kan du registrere deg på SOS barnebyer her: http://www.sos-barnebyer.no